De voltallige Nederlandse krijgsmacht schaamt zich voor de eigen "zorgwekkende staat" en de bijdrage die Nederland levert aan de NAVO. De Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee pleiten in gesprek met Trouw voor extra geld voor Defensie.

De hoofden van de legeronderdelen voelen zich "klaplopers". "We willen dit één keer vertellen. We vinden collectief dat de mensen wakker moeten worden", zegt viceadmiraal Rob Kramer, de Commandant Zeestrijdkrachten.

De bazen van Defensie vertellen onder andere dat de helft van de schepen niet kan uitvaren vanwege personeelstekorten of een gebrek aan materieel. Ook kan de Koninklijke Luchtmacht niet ingaan op verzoeken van de NAVO om jachtvliegtuigen voor snelle interventies. Ook is het voor Defensie lastig om jongeren te werven en vervolgens vast te houden.

Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt stelt in gesprek met het dagblad "uit schaamte" naar zijn schoenen te kijken als bij bijeenkomsten van de NAVO de bijdragen van landen worden besproken. "Van de 27 Europese NAVO-lidstaten bungelen wij in de onderste helft." Ook Martin Wijnen, Commandant Landstrijdkrachten, is daar kritisch over. "Wij zijn de onderpresteerders in de NAVO, terwijl iedereen weet hoe rijk we zijn. Wij zijn als leden van een voetbalvereniging die geen contributie betalen en ook nog eens geen bardienst doen."

De top van de krijgsmacht benadrukt in gesprek met Trouw dat Nederland acties succesvol uitvoert. "In de coronacrisis hebben we de tachtig ziekenhuizen bijgestaan met driehonderd medisch specialisten voor gevechtssituaties", aldus Kramer. "Maar Nederland ziet niet wat we daarvoor moeten opzeggen, we komen onze internationale afspraken niet na", leggen de viceadmiraal en Wijnen uit.

Het is niet verrassend dat de krijgsmacht op dit moment om extra geld voor Defensie vraagt. Er worden opnieuw verkennende gesprekken gevoerd om een kabinet te kunnen vormen. De commandanten hopen dat extra steun voor Defensie zal worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.