De politie Rotterdam spreekt tegen dat de agent die melding maakte van racistische appjes van collega's, daarna gepest is door zijn teamgenoten. Volgens NRC was er sprake van "ernstige pesterijen", maar de politie zegt tegen NU.nl dat het om een onwelkome situatie ging, die één avond duurde.

De Marokkaans-Nederlandse agent zat in een omstreden appgroep van agenten waarin burgers met een migratieachtergrond onder meer "kankervolk", "kutafrikanen" en "pauperallochtonen" werden genoemd.

Nadat de klokkenluider de zaak aankaartte bij de korpsleiding, werd de appgroep opgeheven en kregen de schrijvers van de racistische berichtjes een schriftelijke berisping.

De klokkenluider kreeg later een andere functie in een ander district: Midden-Nederland. Volgens de politie in de Maasstad was dat puur omdat hij promotie kon maken van wijkagent naar inspecteur, en niet vanwege de appgroepkwestie.

Klokkenluider keerde eenmalig een avond terug

De "ernstige pesterijen" betroffen volgens een politiewoordvoerder één avond die beter als "ongemakkelijk" of "onwelkom" bestempeld kan worden.

"De gepromoveerde collega wilde eenmalig terugkomen en één dienst meedraaien omdat iemand uit zijn oude team met pensioen ging", legt ze uit. De coördinator die dat regelde, had het team (met daarin twee van de appschrijvers) er echter niet over geïnformeerd dat hun oud-collega zou meelopen, "wat leidde tot een ongemakkelijke situatie toen ze elkaar troffen".

In plaats van een geschikte oplossing te zoeken, werden de klokkenluider en de twee berichtenschrijvers die avond "uit elkaar gehouden", wat weer tot ongemak leidde bij de klokkenluider. "Hij voelde zich toen door enkele collega's genegeerd en niet welkom (dat gold niet voor het hele team)", aldus de politie. "Maar hij heeft bij ons nooit het woord pesten in de mond genomen."

NRC schreef dat de klokkenluider bijvoorbeeld apart in de kantine moest eten. "Dat zou kunnen, dat weet ik niet", aldus de woordvoerder, die erkent dat de coördinator voor een verkeerde oplossing koos. "Dat had nooit mogen gebeuren."

Geen andere signalen

Andere signalen van of meldingen over pesterijen (of zaken die als zodanig kunnen worden opgevat) tegen de klokkenluider zijn er niet, aldus de politie Rotterdam.

Of de klokkenluider het relaas van de politie Rotterdam bevestigt, is niet bekend. Hij heeft in geen van de media zijn verhaal gedaan.