Archeologen hebben bij een dijk langs de Waal in het Betuwse dorp Oosterhout een skelet gevonden dat ongeveer tweeduizend jaar oud is. Waterschap Rivierenland gaf opdracht voor archeologisch onderzoek bij de dijk, omdat daar mogelijk resten uit de Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen te vinden zouden zijn. Recent is in die buurt ook een Romeins boerenerf blootgelegd.

Het skelet lag in een graf dat ongeveer 1 meter diep in de grond gevonden is. Bij het skelet vonden de archeologen ook een grote klomp roest, aldus het waterschap. De klomp roest wordt naar een laboratorium gebracht, zodat daar met onder meer röntgenonderzoek bepaald kan worden wat er onder de roest zit en hoe oud het gevonden voorwerp is.

Het is nog onduidelijk of de gevonden resten van een man of een vrouw zijn. Onderzoek moet aantonen waaraan de persoon is overleden en waarom het lichaam bij de dijk lag.

Het waterschap versterkt de Waaldijk tussen Overbetuwe en Sprok bij Nijmegen over een lengte van 15 kilometer. Archeologen verwachten dat er in het gebied nog meer vondsten gedaan zullen worden.