De politie moet meer doen om de inclusiviteit en diversiteit binnen het korps te verbeteren. In het jaarverslag over 2020 constateert ombudsvrouw Letty Demmers daarnaast dat er meer maatwerk moet komen voor interne klachten en agenten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

In 2020, het eerste jaar van Demmers, kwamen 108 politiemedewerkers naar de ombudsfunctionaris toe. Op basis van hun klachten heeft Demmers een aantal zaken doorgelicht, waaronder inclusiviteit, interne klachten en het omgaan met PTSS.

Binnen de politie moet er meer instroom en acceptatie komen van vrouwen, lhbti'ers, mensen met een migratieachtergrond en hoger opgeleiden, stelt Demmers. "Door de jaren heen heeft de politie het moeilijk met de komst van medewerkers met een ander profiel dan dat klassiek aanwezig is."

De ombudsfunctionaris zegt dat er op alle niveaus iets moet veranderen om "aansluiting te houden bij de maatschappij" en "ook intern de politie te zijn voor iedereen".

Binnen de politie moet ook worden gekeken naar wat nodig is om medewerkers met interne klachten en agenten met PTSS te helpen. Volgens Demmers wordt er nog te weinig centraal leiding gegeven aan deze onderdelen binnen de politieorganisatie. Er wordt ook geen maatwerk geleverd, stelt ze. "Waar de klachtenregeling voor externe klagers goed werkt, is er over de mogelijkheid om intern te klagen nog steeds veel onduidelijkheid."

Voor mensen met PTSS wordt nu nog te veel gekeken naar de financiële afhandeling, terwijl het volgens Demmers noodzakelijk is om ook te kijken hoe medewerkers weer aan het werk kunnen, mogelijk in een andere functie. Volgens haar wordt het snel te zakelijk en wordt er niet naar de mensen gekeken.