Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan onderzoek doen naar extra maatregelen om geluidshinder tegen te gaan. Rondom de luchthaven wordt al langere tijd onderzocht hoe de geluidsoverlast kan worden beperkt. In dat onderzoek worden nu zestien extra geluidsbeperkende maatregelen meegenomen.

Omwonenden van de luchthaven ervaren al langere tijd overlast van opstijgende vliegtuigen. Vorig jaar presenteerden Schiphol en LVNL een meerjarenprogramma, dat geluidshinder moet verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol moet verbeteren.

Dat meerjarenprogramma wordt nu aangevuld met extra maatregelen die zijn opgesteld na vragen aan bewoners, bestuurders van provincies, gemeenten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties anderzijds. Op de vragen van Schiphol en LVNL kwamen ongeveer duizend reacties.

De partijen gaan onder meer onderzoek doen naar nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen, hoe bestaande startroutes minder overlast voor woongebieden kunnen veroorzaken en hoe baanonderhoud en werkzaamheden beter gepland kunnen worden.

Schiphol en LVNL hebben het aangevulde programma vrijdag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Aantal hinderbeperkende maatregelen al uitgevoerd

In 2020 werd al een aantal hinderbeperkende maatregelen uit het programma uitgevoerd. Zo wordt de Polderbaan in de nacht hoger aangevlogen, is er een nieuwe nachtelijke route naar de Zwanenburgbaan en wordt er "efficiënter geland" bij verminderd zicht. Daardoor zouden omwonenden minder geluidshinder van vliegverkeer moeten ervaren.

Minister Van Nieuwenhuizen kondigde in 2019 aan dat het aantal vluchten op Schiphol voortaan alleen mag toenemen als de uitstoot en geluidshinder juist eerst afnemen. De sector moet door verduurzaming verdere groei als het ware 'verdienen'. Volgens Benschop staan deze nieuwe besluiten los van de discussie over groei van de luchtvaart en van Schiphol.

Bewonersvertegenwoordiger noemt nieuwe plannen "erg teleurstellend"

Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS), noemt de nieuwe plannen "erg teleurstellend". Volgens Poelmans zijn alleen maatregelen meegenomen die de luchthaven geen pijn doen en groei van Schiphol niet in de weg zitten, en is echte hinderbeperking hierdoor niet mogelijk.

De ORS leverde in reactie op het eerste programma een eigen plan aan met daarin tien punten, waaronder minder overstapvluchten, geen vluchten in de nacht en in het weekend pas vliegen vanaf 9.00 uur. "Dat zou pas echt zoden aan de dijk zetten. Maar die plannen neemt Schiphol niet over."

De omwonenden willen het aantal vluchten terugbrengen naar 350.000, volgens hen het aantal dat Nederland maximaal nodig heeft.