Ruim een kwart van de leerlingen voldoet bij het verlaten van het basisonderwijs niet aan het 'fundamentele niveau' voor schrijfvaardigheid, concludeert de Inspectie van het Onderwijs donderdag. In het speciaal onderwijs behaalt een derde van alle leerlingen slechts het minimale niveau.

De schrijfvaardigheidsresultaten van jonge leerlingen zijn al ruim tien jaar stabiel, benadrukt de Inspectie. De resultaten voldoen echter nog steeds niet aan de ambities die de Commissie-Meijerink in 2009 stelde. De expertgroep stelde toen dat het percentage leerlingen dat wél het fundamentele schrijfniveau beheerst moest stijgen naar 85 procent.

Nu ligt dat op 73 procent. Volgens die resultaten zouden jaarlijks tienduizenden leerlingen het (speciaal) basisonderwijs verlaten zonder de minimale schrijfontwikkeling. Dat zou leerlingen in hun latere leven kunnen hinderen als zij schriftelijk solliciteren, klachten willen indienen en verslagen moeten opstellen, beargumenteert de Inspectie.

Het schrijven helpt kinderen later ook om nieuwe kennis op te doen, stellen de experts. "Daarnaast krijgen ze meer grip op onderwerpen, benoemen ze zaken en zien zij verbanden."

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat schrijven "niet alleen moeilijk te onderwijzen en beoordelen is, maar ook lastig te organiseren is in de klas".