In 2020 zijn meer drugslabs en opslaglocaties voor drugs gevonden dan in het jaar daarvoor, zo meldt de politie donderdag. Het aantal opgerolde labs steeg ten opzichte van 2019 met achttien tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105.

Volgens de politie is vooral de stijging in het aantal gevonden methlabs opvallend. Dat waren er in 2019 nog negen en het jaar daarna 32. In de labs worden naast crystal meth ook andere synthetische drugs als xtc gemaakt, aldus de politie.

Max Daniel, de landelijk portefeuillehouder drugs van de politie, vindt het lastig om in te schatten of er ook meer drugs wordt geproduceerd in Nederland. "We weten immers niet wat we missen. Wel hebben we de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit en daarmee de aanpak van synthetische drugs geïntensiveerd. Dat heeft mogelijk een rol gespeeld."

Daniel zegt dat de politie steeds meer inzet op het voorkomen dat de drugslabs kunnen worden gebouwd. De politie noemt als voorbeeld dat zij afgelopen jaar de bouwers van de speciale ketels opzocht die nodig zijn om crystal meth te maken.

Minder drugsafval gevonden

De stijging van het aantal opgerolde labs was het grootst in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland werden meer opslaglocaties voor drugs gevonden.

In 2020 werd op minder plekken drugsafval gevonden. Het aantal vondsten daalde met dertien tot 178. De politie denkt dat dit komt doordat het afval vaker in de labs blijft staan en dat meer gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke milieustraat om het afval te lozen.

Crystal meth in opkomst in Nederland, dit doet het
100
Crystal meth in opkomst in Nederland, dit doet het