Het idee dat loverboys de tijd nemen en misbruik maken van de verliefdheid van hun slachtoffers, is achterhaald. Dat stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in een dinsdag gepubliceerd rapport over dit onderwerp. De organisatie keek naar 25 recente politiedossiers waarin loverboys vrouwen bedreigden en dwongen tot het hebben van seks.

In het verleden namen loverboys volgens het centrum de tijd om een slachtoffer, vaak jonge meisjes, voor zich te winnen. Maar dat is tegenwoordig niet meer het geval.

Andere dwangmiddelen, zoals bedreiging en fysiek geweld, spelen een veel grotere rol. In de helft van de onderzochte gevallen zat er tussen het eerste contact en het moment dat de seksuele uitbuiting begint korter dan een week.

Daders richten zich vooral op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen in jeugdinstellingen. Ook als het misbruik is gestopt, houdt een derde van de slachtoffers contact met de loverboy. Zij doen vaak ook geen aangifte van het misbruik, waardoor de politie weinig kan doen.

Veel loverboys hadden zelf negatieve ervaringen in jeugd

De gemiddelde leeftijd van loverboys in Nederland is volgens het onderzoek ruim 26 jaar. Bijna de helft van de daders is jonger dan 23 jaar. Deze groep heeft vaak een laag inkomen en is zelf het slachtoffer geweest van negatieve jeugdervaringen.

Opvallend is dat een op de drie daders hun middelbare school niet heeft afgemaakt. Bijna twee derde van de daders heeft zelf grote schulden. Bijna zeven op de tien loverboys is al bekend bij hulpverleningsinstanties. Meer dan driekwart van de loverboys heeft een migratieachtergrond.

Eerste contact wordt vaak via sociale netwerken gelegd

Het eerste contact tussen loverboys en hun slachtoffers wordt vaak via sociale netwerken of via datingapps gelegd. Ook het merendeel van de klanten wordt geworven via reguliere sekswebsites. maar ook op sekschats (Chatgirl), datingsites (Waplog, Badoo en Tagged) of chats via Telegram.

In het rapport wordt het opvallend genoemd dat de meeste minderjarige slachtoffers in het onderzoek " 'gewoon' via sekswebsites zijn aangeboden". "Verder zijn vijf van de zes slachtoffers die via chatapplicaties of websites worden aangeboden, minderjarig", aldus het rapport. Volgens een schatting van de Nationaal Rapporteur uit 2017 zijn er in Nederland jaarlijks tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel.