Het Leger des Heils heeft een compensatie- en nazorgregeling opgezet nadat zes slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie zich hebben gemeld, schrijft Trouw maandag. Eerder publiceerde de krant verhalen over misbruik in de jaren tachtig door gezaghebbende personen bij het Leger des Heils.

Op de website van het Leger des Heils kunnen slachtoffers vanaf maandag een verzoek tot compensatie indienen. Voorwaarde is dat hun zaak verjaard is en niet meer voor de rechter gebracht kan worden. De vergoeding bedraagt maximaal 50.000 euro en de regeling staat de komende vier jaar open.

Er is een onafhankelijke commissie ingesteld voor het onderzoek naar de misbruikzaken, die bijvoorbeeld moet controleren of de persoon die het misbruik pleegde op dat moment werkzaam was bij het Leger des Heils.

"We hopen dat we slachtoffers met deze regeling recht kunnen doen. Het is afschuwelijk wat hen is overkomen en we kunnen die schade niet herstellen. Maar we hopen hen op deze manier een beetje verder te helpen om hun leven weer op te pakken", zegt woordvoerder Ineke van Buren tegen Trouw.

Slachtoffers kunnen ook aanspraak maken op nazorg. Ze kunnen bijvoorbeeld een psycholoog inschakelen en de kosten daarvan declareren en gesprekken met een geestelijk verzorger van het Leger des Heils aanvragen.

Twee jaar geleden schreef Trouw dat het Leger des Heils ten minste drie schikkingen had getroffen met slachtoffers van kindermisbruik in de kerken van de organisatie. In twee van de drie gevallen ging het om misbruik door een officier. Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten van het misbruik, maar grepen niet in.