Vorig jaar vertrokken meer mensen uit de Randstad dan er nieuwe inwoners bij kwamen. Inmiddels verlaten vooral meer stellen zonder kinderen, vijftigers en zestigers het stedelijke gebied in het westen van Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van eigen onderzoek.

Het CBS vergeleek het aantal verhuizingen in de maanden april tot en met december 2020 met het aantal in dezelfde periode in de vijf voorgaande jaren. Daarbij keek het instituut vooral naar verplaatsingen tussen de Randstad en de regio's daaromheen. In totaal trokken 55.953 personen vorig jaar uit de Randstad, terwijl er 42.965 nieuwe inwoners bij kwamen.

De trek uit de Randstad is al langer gaande, maar de ontwikkeling was vorig jaar sterker dan voorheen. Volgens een woordvoerder van het CBS is het nog onduidelijk of de coronacrisis daarin een rol speelt. "Het is te vroeg om te beoordelen waar dat precies aan ligt. Het kan een effect van de pandemie zijn, maar ook een structurele ontwikkeling."

Van alle stellen zonder kinderen die in 2020 het stedelijke gebied verlieten, vertrok ruim 13 procent naar een regio daarbuiten. In 2015 gold dat nog voor minder dan 10 procent. Voor uit de Randstad trekkende vijftigers en zestigers vond 18 procent vorig jaar een woning in een andere regio. In 2019 was het aandeel 16 procent en in 2015 nog 12 procent.

Daar staat tegenover dat twintigers die uit huis gaan juist vaker naar de Randstad verhuizen dan omgekeerd.

Meer verhuizingen naar regio's buiten de Randstad

Bron: Localfocus