Vorig jaar raakten meer medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gewond door agressieve mensen en zijn door het personeel bijna evenveel incidenten gemeld als in 2019, blijkt zaterdag uit nieuwe cijfers van het bedrijf. Dit terwijl het aantal reizigers in 2020 ongeveer halveerde door de coronamaatregelen.

In 2020 werden 661 agressie-incidenten gemeld, tegenover 678 in het jaar daarvoor. Toen liepen 168 NS-medewerkers letsel op als gevolg van agressie. Dat waren er in het afgelopen jaar 171. In bijna 90 procent van de gevallen ging het om licht letsel.

De meldingen gaan volgens de NS allemaal over incidenten die onder het strafrecht vallen en waarvan medewerkers in 96 procent van de gevallen ook aangifte doen. Het betrof vormen van bedreiging (231), verzet bij aanhouding (158), lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3).

Het spoorwegbedrijf vindt de nieuwe cijfers teleurstellend, maar heeft wel een verklaring: doordat er minder reizigers waren, vielen de overlastgevers eerder op. Ook kreeg het NS-personeel er vanwege de coronamaatregelen extra handhavingstaken bij en worden medewerkers meer gestimuleerd om melding te maken van agressie.

Sinds juni legt de NS bij de meldingen vast of de aanleiding coronagerelateerd is. Dit was vorig jaar bij 83 incidenten het geval.