De hoeveelheid aangespoeld afval op de Nederlandse stranden is in twintig jaar tijd met 27 procent afgenomen. Hoewel de laatste jaren een daling te zien is, belandt er nog steeds veel wegwerpplastic en visserijgerelateerd afval in de Noordzee, blijkt donderdag uit onderzoek van Stichting De Noordzee.

Tussen 2011 en 2020 lagen er gemiddeld 282 stukken afval per 100 meter op de Noordzeestranden. Dat is fors minder dan in de tien jaar daarvoor, toen dit nog op gemiddeld 388 stukken lag.

Er werd de laatste tien jaar minder wegwerpplastic als ballonnen en plastic tasjes aangetroffen. Dit komt volgens de stichting door aangescherpte wetgeving in verschillende landen, die bijvoorbeeld gratis plastic tasjes en het oplaten van ballonnen zijn gaan verbieden. Ook is er meer aandacht voor zwerfafval en zetten burgers, bedrijven en organisaties zich vaker in voor een schone zee.

Wel worden er steeds vaker plastic korrels gevonden, die in de plasticindustrie als grondstof worden gebruikt. In 2019 werden bij 87 procent van de metingen plastic korrels aangetroffen. De stichting vermoedt dat dit komt doordat de wereldwijde plasticproductie de laatste jaren fors is toegenomen.

Veruit het meest aangespoelde afval is nog altijd visserijgerelateerd, zoals plastic klossen en draden. Ondanks inspanningen van de sector moet er volgens de stichting meer gebeuren om alternatieven voor dit vispluis te vinden. Ook moet containerverlies worden voorkomen en de instroom van afval via rivieren worden gestopt.

Nog steeds te veel afval op stranden

Een grote tegenvaller voor de Nederlandse stranden was de ramp met de MSC Zoe in 2019. Dat schip verloor 342 containers boven de Waddeneilanden, waardoor miljoenen kilo's afval in de Noordzee terechtkwamen.

Programmaleider Ewout van Galen noemt de dalende trend goed nieuws, maar er is volgens hem meer nodig om de stranden schoner te maken. "Er belandt nog steeds te veel afval op het strand. De resultaten van dit rapport zijn hoopgevend, maar het is noodzakelijk om het afvalprobleem samen bij de bron aan te pakken: dat is de sleutel tot een écht schone en gezonde Noordzee."

Stichting De Noordzee wijst erop dat sinds de invoering van nieuw beleid op het gebied van wegwerpplastic fors minder afval aanspoelt. "We zien dat het beleid om plasticvervuiling aan te pakken werkt", aldus Van Galen. Hij is dan ook blij dat de overheid in juli statiegeld op kleine plastic flesjes invoert.

Lessen na het containerverlies van de MSC Zoe
1
Lessen na het containerverlies van de MSC Zoe