Het wrakingsverzoek van de protestgroep Viruswaarheid, ingediend tegen het hof Den Haag, is dinsdag afgewezen. Volgens de rechters van de wrakingskamer is er geen sprake van vooringenomenheid van het hof Den Haag en kunnen de rechters van het hof de zitting hervatten waarin wordt beslist of de avondklok alsnog voorlopig in stand blijft.

Eerder dinsdag oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. Er zou geen sprake zijn van een spoedeisend belang, terwijl dit wel een vereiste is omdat de avondklok is ingevoerd op basis van een zogenoemde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

De rechtbank liet al weten dat het opheffen van de avondklok in afwachting van het hoger beroep, zou blijven gelden. Reden voor de Staat om een zogenoemd spoedappel in te dienen waarin het hof Den Haag wordt gevraagd om alsnog de avondklok te laten gelden tot er uitspraak is gedaan. Dit wordt een schorsingsbeslissing genoemd.

Kort na aanvang van de zitting werd het hof echter al gewraakt door Willem Engel en jurist Jeroen Pols van protestgroep Viruswaarheid. Pols werd het woord ontnomen omdat de voorzitter van het hof vond dat de communicatie enkel via de advocaat moest lopen. Een van de redenen voor wraking.

Tegenover de wrakingskamer liet de voorzitter van het hof weten dat Pols op een later moment uiteraard wel het woord zou hebben gekregen, maar niet eens de kans kreeg dat hem te vertellen.

Pols vond het daarnaast zeer opvallend dat het hof binnen zo'n korte tijd al bijeen kon komen, dat neigde volgens hem naar politieke beïnvloeding.

De wrakingskamer oordeelde over al deze standpunten dat uit niets is gebleken dat hier sprake was van vooringenomenheid. "Het is aan het hof om de orde te bewaren", aldus de wrakingskamer.