De protestgroep Viruswaarheid heeft dinsdag, kort na aanvang van de zitting over of de avondklok voorlopig al dan niet in stand blijft, het hof Den Haag gewraakt. Er is inmiddels een zogenoemde wrakingskamer bijeen gekomen die oordeelt of er inderdaad sprake is van vooringenomenheid van de rechters.

Jurist Jeroen Pols wilde bij aanvang van de zitting namens Viruswaarheid een opmerking maken, maar het hof maakte duidelijk dat alleen de advocaat het woord mag voeren.

Pols ging hier niet mee akkoord en toen het hof dreigde de man de zaal uit te laten zetten als hij niet ophield met praten, wraakte Pols het hof. In het geval van een wraking wordt de onafhankelijkheid in twijfel getrokken.

"Ik doe hier niet aan mee", aldus Pols. "Dit heeft niks met een eerlijke rechtszaak te maken. U bent vooringenomen." Het hof onderbrak daarop kort de zitting.

Viruswaarheid krijgt het woord niet en wraakt rechter, maar ongegrond
226
Viruswaarheid krijgt het woord niet en wraakt rechter, maar ongegrond

Wrakingskamer komt dinsdag nog bijeen

Toen het hof terugkeerde, wilde de voorzitter graag de redenen voor de wraking weten. Pols zei dat het hof met de snelle behandeling van de zitting dinsdag eigenlijk al laat zien dat het vooringenomen is. Daarnaast sprak de voorzitter van "Viruswaanzin", de oude naam van de protestgroep, en niet Viruswaarheid, een fout die het hof ook toegaf. Maar de belangrijkste reden voor Pols is "het snoeren van de mond".

De wrakingskamer is inmiddels bijeen. Als de wraking terecht wordt bevonden, moeten er drie nieuwe rechters komen. Zo niet, dan kan de zitting met dezelfde rechters worden voortgezet. In beide gevallen kan het veel tijd gaan kosten.

Mogelijk gevolg is dat de avondklok dinsdagavond niet meer van kracht is.