Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week opnieuw kleiner dan een week eerder, maar blijft groter dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn er ongeveer 80 minder dan een week eerder en 150 meer dan normaal gesproken verwacht zou worden voor deze periode.

De statistici baseren zich op sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends.

Het CBS weet niet waaraan deze mensen zijn overleden, doordat die informatie later pas aan het bureau wordt verstrekt. Wel weten de onderzoekers dat de verhoogde sterfte in de eerste vijf weken van de tweede golf - tot begin november - volledig toe te schrijven was aan COVID-19. Tot en met week 5 van 202`1 overleden ruim 71.000 mensen, bijna tienduizend meer dan verwacht voor deze periode.

Tot nu toe overleden tijdens de tweede coronagolf relatief veel ouderen, mensen die langdurige zorg ontvingen en mannen. Binnen al deze groepen was vorige week een daling van het aantal overlijdens te zien; er overleden vooral minder tachtigplussers. Ook het aantal sterfgevallen onder vrouwen daalde.

Aantal sterfgevallen verder gedaald