Het kabinet moet ook goed gaan kijken naar de risico's op misstanden bij commercieel draagmoederschap, adviseert de commissie-Joustra. Eerder op maandag adviseerde deze commissie adopties uit het buitenland per direct te stoppen. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft dat advies overgenomen.

De commissie onder leiding van Tjibbe Joustra merkt op dat er parallellen bestaan tussen het systeem van buitenlandse adopties en "het recentere systeem van commercieel draagmoederschap".

Volgens de literatuur waar de commissie zich op baseert, zijn daarbij "de wetgeving en het toezicht onvoldoende geregeld, bestaan er financiële uitwassen en creëert maatschappelijke en politieke druk een systeem waarin het belang van het kind secundair is". De overheid moet "lessen trekken uit het verleden", aldus de commissie.

In Nederland mogen mensen een draagmoeder binnen de eigen kring zoeken. Hiervoor mag een vergoeding worden gegeven. Commercieel draagmoederschap bevorderen, is bij wet verboden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat websites geen reclame mogen maken om de vraag en het aanbod rond draagmoederschap te stimuleren.

Ook mogen mensen niet via bijvoorbeeld sociale media kenbaar maken dat ze op zoek zijn naar een draagmoeder of vice versa.

Minister Dekker zegt dat hij een landelijk expertisecentrum laat oprichten waar geadopteerde personen terechtkunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het zoeken naar informatie over hun afkomst of psychosociale hulp ontvangen.

"Bij de uitwerking van deze dienstverlening zal ik ook vragen rondom afstamming en identiteit van kinderen uit nieuwe gezinsvormen, zoals van draagmoederschap, betrekken", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.