Alle adopties uit het buitenland worden per direct opgeschort, maakte demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maandagochtend bekend. Het besluit is genomen na een onderzoeksrapport van een speciale commissie waarin gesproken wordt over "structurele ernstige misstanden" in de Nederlandse adoptiecultuur. Lopende adoptieprocedures mogen wel worden afgerond.

De commissie onder leiding van Tjibbe Joustra keek naar de jaren tussen 1967 en 1998, maar concludeert dat ook daarvoor en daarna dingen fout liepen.

Documenten werden vervalst, ouders moesten onder dwang of tegen betaling hun kinderen afstaan en er werd misbruik gemaakt van geboortemoeders. Volgens de commissie was de Nederlandse overheid eind jaren zestig al op de hoogte van die misstanden.

In een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid "betrokken bij adoptiemisstanden". Er zijn volgens de commissie "geen aanwijzingen voor omkoping of corruptie van Nederlandse ambtenaren".

Het systeem is ook nu nog "fraudegevoelig" en misstanden komen "tot op de dag van vandaag" voor. Het systeem moet daarom per direct worden opgeschort.

Kabinet biedt excuses aan

Minister Dekker heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan alle geadopteerden. Volgens hem is het "goed doen", dat vaak als gedachte achter adoptie zat, een "goed bedoelde en misschien ook wat naïeve verklaring". Maar dat is volgens hem geen rechtvaardiging.

Dekker vindt dat de Nederlandse overheid is tekortgeschoten "door jarenlang weg te kijken van misstanden". Hij meent dat een nieuw kabinet zich moet buigen over de vraag hoe het adopteren uit het buitenland weer op een goede manier kan worden opgestart.

De onderzoekscommissie betwijfelt of een adoptiesysteem mogelijk is waarin misstanden niet meer voorkomen, ook omdat de mogelijkheden om toezicht te houden op de procedures beperkt zijn.

"Ik realiseer me dat dit grote consequenties heeft voor mensen die het adoptietraject al zijn gestart of adoptie overwegen", zegt Dekker over het opschorten van de procedures. "Het is pijnlijk voor sommige mensen, maar laten we de reden niet uit het oog verliezen."

Dekker over adoptiemisstanden: 'Overheid is tekortgeschoten'
111
Dekker over adoptiemisstanden: 'Overheid is tekortgeschoten'