Een speciale commissie heeft het kabinet geadviseerd om de adoptie van kinderen uit het buitenland voorlopig stil te leggen. In het nog te verschijnen rapport van oud-bestuurder Tjibbe Joustra wordt gesproken over "ernstige misstanden" bij de Nederlandse adoptiecultuur, schrijft het AD vrijdag.

De commissie-Joustra deed sinds vorig jaar onderzoek naar adopties uit onder meer Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka tussen 1957 en 1997. Tijdens het onderzoek stuitte de commissie echter op permanente en structurele problemen die nu nog steeds aan de orde zijn. Om die reden concluderen de onderzoekers dat Nederland voorlopig moet stoppen met kindadopties uit het buitenland.

In het rapport gaat het onder meer over misstanden als kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen overbrengen van adoptiekinderen.

De commissie-Joustra werd ingesteld naar aanleiding van informatie over illegale adopties uit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig. De commissie ontdekte telkens nieuwe misstanden en had daarom drie maanden extra nodig om tot het rapport te komen.

Joustra wil dat Nederland excuses aanbiedt voor de manier waarop ons land de adopties jarenlang faciliteerde. Ook moet er erkenning komen voor het leed wat kinderen en ouders is aangedaan. Er moet volgens de commissie een meldpunt komen in landen van waaruit adopties naar Nederland worden gefaciliteerd.

In de ministerraad van vrijdag wordt gesproken over de conclusies van de commissie. Volgens het AD zit een deel van de bewindslieden met het rapport in de maag, want niet iedereen is het eens met een adoptiestop op al lopende aanvragen. Het volledige rapport wordt maandag gepubliceerd.