Bedrijven die gebruikmaken van een soepele migratieregeling om kennismigranten binnen te halen, worden onvoldoende gecontroleerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), schrijven Trouw en De Groene Amsterdammer woensdag. Daardoor dreigt spionagegevaar.

Een kennismigrantenregeling maakt het voor bedrijven mogelijk om medewerkers van buiten Europa naar Nederland te halen en makkelijk een verblijfsvergunning voor hen te regelen. Als de bedrijven eenmaal goedgekeurd zijn komen ze op een lijst te staan, waarna de IND nauwelijks nog controleert wie de bedrijven precies binnenhalen.

In het goedkeuringsproces checkt de IND alleen of bedrijven in Nederland zijn veroordeeld of beboet, schrijven de media. Er wordt niet gekeken naar buitenlandse veroordelingen of sancties en ook geen navraag gedaan bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Onder de goedgekeurde bedrijven bevinden zich daardoor ook Chinese en Russische bedrijven die worden verdacht van spionage, bedrijven waarvan bestuurders op internationale sanctielijsten staan en bedrijven waarvan bestuurders strafrechtelijk zijn veroordeeld. Dat zag journalistiek onderzoeksplatform Investico, dat het onderzoek voor Trouw en De Groene Amsterdammer uitvoerde.

Door het gebrek aan controle bij deze bedrijven is Nederland kwetsbaar voor spionage en het misbruik van verblijfsvergunningen, concluderen de media. In een reactie zegt de IND "altijd alert te zijn op signalen die erop kunnen wijzen dat een bedrijf of een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde en nationale veiligheid".