Nederlandse asfaltcentrales stoten nog steeds te veel van de kankerverwekkende stof benzeen uit, bevestigt belangenorganisatie Bouwend Nederland dinsdag na berichtgeving van Trouw. Er kan echter pas goed beleid tegen de uitstoot worden opgesteld als er nieuwe, betere metingen naar de uitstoot worden gedaan, aldus een woordvoerder.

Die metingen worden nu gedaan, in juni hoopt Bouwend Nederland duidelijke resultaten van de metingen te hebben.

Uit voorlopige onderzoeken van Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland blijkt dat bij tien asfaltcentrales 10 van de 22 metingen boven de norm voor benzeenuitstoot uitkomen. "Maar die metingen schieten alle kanten op" en de resultaten zijn dus onvoldoende om 'grip' om de kwestie te krijgen, aldus de zegsman.

Benzeen komt vrij bij het recyclen van oud asfalt, maar het is niet helemaal duidelijk hoe het kan dat deze stof dan vrijkomt. Daarom is het nemen van maatregelen tegen de uitstoot lastig.

Er is enkele jaren geleden wel een norm gesteld met een algemene grenswaarde van 1 milligram per vierkante meter voor de hoeveelheid benzeen die mag vrijkomen, maar die wordt nog amper gehandhaafd.

De Vakgroep wil zelf graag een oplossing, maar die is tot nu toe nog niet gevonden door de ingewikkeldheid en onduidelijkheid van het probleem. Het recyclen van oud asfalt moet intussen wel doorgaan, omdat het belangrijk is voor de productie van asfalt én voor het hergebruik van materialen in een zoveel mogelijk circulaire economie.