Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is nog altijd groot, laat apothekersorganisatie KNMP donderdag weten. In 2020 werden in totaal 1.480 tekorten geteld, tegenover 1.492 in het jaar ervoor.

"We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van", aldus de brancheorganisatie.

Er waren vorig jaar tekorten aan onder meer geneesmiddelen die gebruikt worden in de psychiatrie, zoals de antidepressiva fluoxetine (Prozac) en sertraline, geneesmiddelen tegen blaasontsteking als nitrofurantoïne en trimethoprim en het antistollingsmiddel fenprocoumon. "Deze geneesmiddelen worden door grote patiëntengroepen gebruikt en een tekort heeft grote impact op de patiënt zelf", aldus KNMP.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met de productie, distributie en kwaliteit. Volgens de apothekers zijn er ook economische oorzaken. "Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan in de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied", schrijft KNMP.

Aanleg extra voorraden moet tekorten verhelpen

Nederland kampt al langere tijd met medicijntekorten. Toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei in het najaar van 2019 dat hij een extra medicijnvoorraad aan wilde leggen om de tekorten een halt toe te roepen. Met deze zogenoemde ijzeren voorraad moeten groothandels en firma's in ieder geval vijf maanden aan de vraag kunnen voldoen.

In december bleek er echter nog weinig schot in de aanleg van de extra medicijnvoorraad te zitten, concludeerde NRC op basis van gesprekken met betrokkenen. De aanleg moest in 2020 van start gaan en dit jaar worden gerealiseerd, maar het ministerie bevestigde destijds nog niet begonnen te zijn met de aanleg.

Hoewel het ministerie geen specifieke reden wilde noemen voor de vertraging, is die volgens NRC het gevolg van onduidelijke afspraken over de kosten van de voorraad. Ook heeft de coronacrisis ertoe geleid dat er minder aandacht was voor de medicijntekorten.