Een derde van de daders van seksuele uitbuiting in Nederland is jonger dan 23 jaar. Die jeugdige leeftijd baart Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, grote zorgen. In de donderdag uitgebrachte Dadermonitor Mensenhandel dringt hij aan op maatregelen om te voorkomen dat jongeren zich met deze tak van de misdaad gaan bezighouden.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven", zegt Bolhaar. "We weten nog te weinig van de daders, hoe en waarom ze doen wat ze doen."

Zogenoemde binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. In de recent verschenen Slachtoffermonitor mensenhandel en het onderzoek naar seksueel geweld tegen jonge vrouwen in Amsterdam viel de jonge leeftijd van slachtoffers en daders eveneens op.

Hetzelfde geldt, zo blijkt uit de Dadermonitor, voor daders van criminele uitbuiting, waarbij slachtoffers worden gedwongen tot het plegen van misdrijven: in die categorie is een vijfde van de daders jonger dan 23. De Dadermonitor bestrijkt de periode 2015-2019.

Mensenhandel speelt zich steeds meer online af

Volgens Bolhaar is "het probleem van jonge daders en slachtoffers steeds urgent aanwezig". Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. "Mensenhandel verandert snel van karakter en wordt minder zichtbaar doordat het zich meer en meer online afspeelt. Steeds meer bestuurders en overheden - op lokaal, regionaal en landelijk niveau - erkennen de urgentie van deze problematiek. Dat is een belangrijke ontwikkeling."

In de Dadermonitor zijn voor het eerst cijfers van de reclassering over toezicht op mensenhandelaren gebruikt. In de periode 2015-2019 kwamen jaarlijks 25 van de 85 daders die zijn veroordeeld tot een (deels) onvoorwaardelijke celstraf onder toezicht te staan. Een opvallend laag cijfer, vindt Bolhaar. "We zouden moeten willen weten waarom deze daders zo weinig begeleid worden, ook om daderschap in de toekomst te voorkomen. Zeker omdat een deel van de daders zo jong is."

Na 2016 is het aantal gesignaleerde verdachten afgenomen: van 285 verdachten in 2016 naar 170 in 2019. Niettemin steeg het aantal meldingen van mensenhandel: van 575 in 2016 naar 1.045 in 2019. Van de opgespoorde verdachten komt 60 procent voor de rechter.

Mensenhandel: minder verdachten in beeld, maar meer slachtoffers

Bron: Nationaal Rapporteur© ANP/LocalFocus