Het Amsterdamse strandje waar in augustus de 24-jarige Bas van Wijk is doodgeschoten, is onlangs bezocht door de onderzoeksrechter. Ze wilde samen met de officier van justitie, de politie en de advocaat van de 21-jarige verdachte Samir El Y. kijken waar het dodelijke schietincident om een imitatie-Rolex zich afspeelde.

Het onaangekondigde werkbezoek aan park de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer op 4 januari leidde vrijdag in de rechtbank in Amsterdam tot ergernis en onvrede bij de niet uitgenodigde advocaten die andere slachtoffers van de schietpartij bijstaan.

Deze vrienden van Van Wijk zijn tevens getuigen. Zij worden in februari en maart nog gehoord bij de rechter-commissaris. "Ik ben verbaasd over de schouw, dat ik daar niet over ben geïnformeerd", zei advocaat Richard Korver op de inleidende zitting. Hij had zelf ook bij de schouw willen zijn.

De officier van justitie leek zich van geen kwaad bewust. "De schouw was op initiatief van de rechter-commissaris. Het leek ons prettig om voorafgaande aan de verhoren te zien waar welke groepen hebben gestaan of gezeten."

De officier vond de gedenkplek indrukwekkend. "Er zijn veel gedenktekens aangebracht in de vorm van kaarsen en bloemen. Dat heeft me wel geraakt."

Namen getuigen worden afgeschermd

De getuigen zijn overigens bang om met naam en toenaam verklaringen af te leggen bij de rechter-commissaris. Ze voelen zich bedreigd door de verdachte, gaf Korver aan. De politie had ze beloofd dat ze anoniem zouden blijven.

De rechtbank belooft de anonimiteit van de getuigen te waarborgen, door ze op de openbare zittingen op 19 en 22 april met nummers aan te duiden.

Verdachte nog psychisch onderzocht

Justitie verdenkt El Y. uit Hoofddorp van moord dan wel doodslag, afpersing en wapenhandel. Daarnaast wordt hij verdacht van bedreiging. Hij zou zijn wapen op vrienden van Van Wijk hebben gericht en dreigde een van hen door de knie te schieten.

De verdachte verblijft tot eind januari ter observatie in een forensische jongerenkliniek waar hij wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater.

De laatste voorbereidende zitting in het strafproces is op 16 maart.