De Nederlandse bevolking groeide in 2020 met 63.000 inwoners, de helft minder dan in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Eind 2020 telde Nederland zo'n 17,5 miljoen inwoners.

Volgens het CBS had vooral de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar een groot effect op de bevolkingsgroei. Er overleden toen meer mensen dan er kinderen geboren werden en de groei door migratie uit het buitenland viel volledig stil.

Tijdens de tweede golf in de herfst namen de sterftecijfers weer toe, maar nam de migratie minder af vergeleken met de eerste golf. De bevolking groeide in 2020 vooral door migratie. Over het hele jaar kwamen er 59.000 meer mensen naar Nederland dan er mensen naar het buitenland verhuisden.

In 2020 werden er vierduizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Zowel tijdens de eerste als de tweede golf overtrof het sterftecijfer het aantal kinderen dat geboren werd.

Het CBS had vooraf verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen zou uitstijgen, maar dat is niet gebeurd; het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen.

Het statistiekbureau meldt dat het gaat om voorlopige cijfers, die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen.