In vier jaar tijd is het aantal tieners dat is veroordeeld voor moord, doodslag of een poging daartoe bijna verdubbeld, becijferde RTL Nieuws op basis van data van Nederlandse rechtbanken, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad voor de Kinderbescherming. Jarenlang nam het aantal jongeren dat voor zware misdrijven voor de rechter moest verschijnen af, maar nu is voor het eerst weer een stijging te zien.

In 2016 werden 26 personen tussen de twaalf en zeventien jaar veroordeeld voor moord, doodslag, of een poging daartoe. Vorig jaar ging het om 49 jongeren en dit jaar staat de teller op 46, nog zonder dat de cijfers van december zijn meegerekend.

De criminaliteit onder jongeren neemt in het algemeen juist af, en daarom is de stijging opmerkelijk, schrijft RTL Nieuws. Ook de politie herkent zich in de volgens hen 'lichte stijging', maar zegt dat het niet goed te achterhalen is waardoor dit komt.

Jeugdrechter Susanne Tempel vermoedt dat het aantal steekincidenten aan het toenemen is. "Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn van de lichte toename in de moord- en doodslagcijfers. Het lijkt er dan op dat de delicten die gepleegd worden in ernst aan het toenemen zijn."

Overigens is er als er naar de cijfers van zware misdrijven van 2010 en 2011 wordt gekeken, een flinke afname te zien. Toen werden respectievelijk 98 en 95 jongeren veroordeeld voor een (poging tot) moord of doodslag.

Minder strafzaken met jongeren

Het totale aantal strafzaken met jongeren is daarnaast gedaald. In 2019 behandelde de rechter bijna 5.800 zaken met een minderjarige verdachte, vijf jaar geleden waren dat er ruim duizend meer. Dit jaar behandelden de rechtbanken, mede door de coronacrisis, minder misdrijfzaken met een minderjarige verdachte: 4.600.

Waar de afname door komt, is niet onderzocht, laat de Raad voor de rechtspraak weten. Wel is het een dalende lijn die in heel Europa is te zien. "Een oorzaak zou kunnen zijn dat jongeren tegenwoordig veel achter de computer zitten en minder op straat rondhangen", aldus Tempel. "Die sterke vertegenwoordiging op het internet zou wel weer tot gevolg kunnen hebben dat deze groep steeds vaker dader is van cybercriminaliteit, maar ook dat is niet met zekerheid te zeggen."