In de week van 7 tot en met 13 december zijn er naar schatting 3.550 mensen overleden, wat er 450 meer zijn dan normaal voor deze periode van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het sterftecijfer is ook ruim 50 meer dan een week eerder, toen er 3.494 mensen overleden. Het CBS benadrukt wel dat het sterftecijfer in de winter altijd wat toeneemt.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het CBS 5.300 meer mensen overleden dan verwacht in deze periode. Dit wordt de oversterfte genoemd. De oversterfte in kwestie loopt ongeveer gelijk met de tweede coronagolf, merkt het statistiekbureau op.

Het CBS voegt toe dat er meer mannen dan vrouwen zijn overleden vorige week, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Ditzelfde was tijdens de eerste golf ook merkbaar; toen was de oversterfte van mannen 38 procent en bij vrouwen 29 procent meer dan normaal in dezelfde periode.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (9 maart tot en met 4 mei) lag deze oversterfte fors hoger, naar schatting op bijna negenduizend. Het CBS weet met zekerheid dat er van maart tot en met juni van dit jaar ongeveer tienduizend mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het statistiekbureau schrijft de hele oversterfte die tijdens de eerste coronagolf werd gemeten daarom toe aan het virus.