Vanaf 2063 zal Nederland 20 miljoen inwoners tellen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van de Bevolkingsprognose 2020-2070. In 2038 moet Nederland de 19 miljoen inwoners passeren, wat een jaar eerder is dan werd gesteld in de Bevolkingsprognose van 2019.

In 2020 groeit de bevolking naar verwachting met 63.000 mensen, wat de helft is van de groei in 2019. Deze relatief lage groei ten opzichte van voorgaande jaren komt volgens het CBS door de coronapandemie.

Door de COVID-19-uitbraak was er een relatief hoog sterftecijfer en was er tevens minder migratie. Maar de bevolkingsgroei trekt volgens het CBS wel weer aan. Zo zal de groei in 2022 naar verwachting ruim 100.000 bedragen.

Vooral migratie trekt naar verwachting aan, zowel vanuit als naar ons land. Arbeidsmigratie zal wel nog relatief laag zijn in 2021, denkt het CBS, doordat de werkloosheid tijdens de pandemie is gestegen. Na 2020 zal de sterfte volgens de prognose wel weer afnemen door de introductie van betere behandelingen voor COVID-19 en de komst van vaccinaties.

Groei vooral door migratie

De bevolking groeit de komende jaren vermoedelijk vooral door migratie, omdat er op basis van de huidige berekeningen van 2040 tot 2060 meer mensen zullen overlijden dan dat er kinderen geboren gaan worden.

Van de 1,5 miljoen mensen die er in de afgelopen twintig jaar bij kwamen in Nederland heeft 96 procent een migratieachtergrond. Dit zijn dan zowel immigranten als kinderen die in Nederland geboren zijn, maar wel migranten als ouders hebben. Rond 2070 verwacht het CBS dat Nederland voor 42 procent bestaat uit mensen met een migratieachtergrond.

Prognose kent veel onzekerheden

Het CBS benadrukt dat de prognose een hoge mate van onzekerheid kent, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid migranten jaarlijks sterk kan veranderen.

Ook is het onzeker of Nederlanders bijvoorbeeld een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven hebben en of de verwachte levensduur in eenzelfde tempo blijft stijgen.

Het CBS baseert de prognose op simulaties die rekening houden met geboortes, sterftegevallen en migratie.