De Nederlandse regering en het ministerie van Defensie moeten een speciaal gebaar maken naar de Dutchbat III-veteranen die in 1995 de val van de enclave Srebrenica in Bosnië meemaakten. Dat gebaar moet bestaan uit het afleggen van een verklaring én een symbolisch bedrag voor alle Dutchbat III-veteranen of hun nabestaanden, adviseert een begeleidingscommissie in het maandag gepresenteerde rapport Focus op Dutchbat III.

De begeleidingscommissie is betrokken bij het maandag gepresenteerde rapport Focus op Dutchbat III van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

"Dit collectieve gebaar moet tegemoetkomen aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden waarin het nagenoeg onmogelijke van hen is gevraagd. Voorts heeft onjuiste beeldvorming in de jaren na de missie bijgedragen aan onvoldoende gevoelde steun en erkenning", zo wordt gesteld.

Defensie moet voor haar personeel staan "in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen".

Hoe Nederland betrokken werd bij de val van Srebrenica
247
Hoe Nederland betrokken werd bij de val van Srebrenica

'Regering moet vredesmissies niet te rooskleurig voorstellen'

Regering en parlement moeten voortaan ook te allen tijde een te rooskleurige voorstelling van zaken voorkomen bij de besluitvorming over (vredes)missies, zo staat verder in de aanbevelingen. Het gevaar is anders groot dat de verwachtingen waarmee militairen worden uitgezonden, bij hen zelf, hun thuisfront en de samenleving, niet realistisch zijn.

De dramatisch uitgepakte missie van Dutchbat III in 1995, met als sluitstuk de val van Srebrenica, heeft bij de Dutchbat III-veteranen diepe sporen nagelaten. Uit Focus op Dutchbat III blijkt dat dat 20 tot 30 procent van de veteranen nog hinder ondervindt en zorg nodig heeft.

Advies: Probeer veteranen te bereiken die nazorg meden

Omdat Defensie in hun ogen niet of onvoldoende voor de veteranen is gaan staan, keren militairen zich ook af van zorg die ze nodig hebben. En komt er wel contact met de hulpverlening, dan is dat soms wel vijf jaar na het ontstaan van de eerste klachten. Deze zorgmijders moeten alsnog bereikt proberen te worden. Ook komt het voor dat veteranen wel hulp willen, maar die niet krijgen.

Uitspraak in hoger beroep Mladic: dit gebeurde er in Srebrenica
297
Uitspraak in hoger beroep Mladic: dit gebeurde er in Srebrenica

'Neem veteranenbeleid onder de loep en verbeter het'

De uitvoering van het veteranenbeleid moet volgens de commissie onder de loep worden genomen om te kijken waar verbetering nodig is, samen met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Veteranenombudsman.

De val van Srebenica en de rol van Dutchbat hierin is ook het onderwerp van de Bosnisch-Nederlandse speelfilm Quo vadis, Aida die naar verwachting vanaf februari in de bioscopen te zien zal zijn.