Nederlandse basisschoolleerlingen zijn over het algemeen beter gaan rekenen, constateren onderzoekers van de Universiteit Twente in een dinsdag gepubliceerd onderzoek. Iedere vier jaar peilen ze voor een internationale vergelijkende studie onder meer het rekenniveau van kinderen uit groep 6. Dat is "significant gestegen", na dalingen in 2015 en in 2011.

Het onderzoek is in 58 landen uitgevoerd. In dertien landen scoorden de leerlingen hoger met rekenen dan in Nederland. Singapore staat bovenaan, gevolgd door Hongkong en Zuid-Korea. Ook in landen als Rusland, Engeland en Litouwen rekenden de kinderen meer sommen goed uit.

Voor het onderzoek maakten in totaal 3.355 leerlingen van 112 scholen een toets. Bij rekenen valt op dat jongens gemiddeld beter presteren dan meisjes. Volgens de onderzoekers hebben meisjes vaak minder zelfvertrouwen als het om rekenen gaat.

Het niveau van natuuronderwijs is gelijk gebleven. Dat is volgens de onderzoekers geen goed nieuws, omdat dat in voorgaande jaren daalde en dus niet is hersteld. Internationaal gezien doen Nederlandse kinderen het ook "beduidend minder goed" qua natuuronderwijs dan met rekenen.

Minder prestatiegerichtheid op Nederlandse scholen

Uit het onderzoek blijkt ook dat in Nederland weinig prestatiegerichtheid is. In bijna alle onderzochte landen leggen leerkrachten, ouders en de leerlingen hier zelf meer nadruk op. In Engeland zit bijvoorbeeld 12 procent van de leerlingen op een school waarvan de prestatiegerichtheid in het onderzoek als "zeer hoog" is bestempeld. "In Nederland zijn deze scholen er niet", aldus de opstellers van de zogeheten Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

Dat de rekenprestaties beter zijn geworden, noemt onderwijsminister Arie Slob "een mooie opsteker". Hij prijst leraren en leerlingen die "ondanks moeilijke omstandigheden zoals een tekort aan personeel" toch de resultaten konden verbeteren. Het rekenniveau is ondanks de stijging nog wel altijd lager dan in 1995, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Komend voorjaar komt de Inspectie van het Onderwijs met een eigen onderzoek naar het rekenonderwijs en schrijfvaardigheid. Op basis daarvan maakt minister Slob bekend "wat er nodig is om alle leerlingen een blijvende en stevige basis in taal en rekenen te geven."