Bij een kleinschalig pluimveebedrijf in het Zuid-Hollandse Maasland is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zaterdag. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen moeten de vijfhonderd kippen van het bedrijf worden geruimd.

In de 10 kilometer rondom het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Wel wordt er in dit gebied een reeks veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo geldt er een vervoersverbod van pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel.

Waarschijnlijk gaat het om een zogenoemde 'hoogpathogene' variant van de vogelgriep, wat betekent dat besmette dieren ernstig ziek kunnen worden of overlijden.

Eind oktober werd de zeer besmettelijke H5-variant van de vogelgriep aangetroffen bij twee zwanen in het Utrechtse Kockengen. Het ministerie van LNV voerde twee dagen later een ophokplicht in om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Die landelijke ophokplicht is nog steeds van kracht. Voor bedrijven met bijvoorbeeld leghennen en vleeskuikens geldt sinds deze week ook een strengere meldplicht. Dierentuinen, kinderboerderijen en mensen die als hobby vogels of kippen houden, moeten hun vogels en pluimvee beter afschermen zodat ze niet met wilde dieren die mogelijk het virus meedragen in contact kunnen komen.

Dit jaar werden al bedrijven in Groningen, Utrecht, Gelderland en Friesland geruimd. Het gaat tot nu toe om ruim een half miljoen dieren. Vorige week werd een bedrijf in het Utrechtse Mijdrecht nog geruimd omdat er vogelgriep werd vastgesteld. Dit bedrijf had driehonderd kippen.