Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder vaak tevreden met hun leven, zijn vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving dan anderen zonder beperking, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag op basis van eigen onderzoek.

Het is voor het eerst dat met cijfers wordt aangetoond dat veel personen met een verstandelijke beperking het moeilijker hebben dan mensen zonder een verstandelijke beperking en dat ze hulp en ondersteuning nodig hebben, schrijft het instituut.

Ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een verstandelijke beperking, van wie circa 1,1 miljoen mensen een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft. Een lvb uit zich in een IQ tussen de 50 en 85.

Zij hebben vaker moeite met huishoudelijke taken en dagelijkse bezigheden, zoals reizen met het openbaar vervoer en het regelen van financiën. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid vragen echter vaak een grote mate van zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking, schrijft het SCP.

Dat kan volgens het planbureau problemen opleveren, doordat veel van deze mensen geen middelen hebben om het tekort aan zelfredzaamheid te compenseren. Zo heeft 40 procent van de volwassenen met een verstandelijke beperking een te laag inkomen en kunnen ze voor hulp ook niet terugvallen op een sociaal netwerk.

De focus moet daarom niet alleen liggen op het zelfredzamer maken van mensen met een verstandelijke beperking, maar ook op het regelen van werk, inkomen en een sociaal netwerk, adviseert het SCP. "Dat kan bijvoorbeeld met hulp van een (levens)coach, die mensen met een verstandelijke beperking door het leven helpt en waar nodig integrale ondersteuning regelt."