Het massagraf in Vianen, dat een week geleden werd ontdekt bij graafwerkzaamheden, bevat botten van zeker 44 individuen uit de late middeleeuwen. Omdat een groot deel van het graf nog niet is vrijgelegd, kan dit aantal mogelijk oplopen richting de honderd, meldt de gemeente Vijfheerenlanden dinsdag.

Een week geleden maakte de gemeente bekend dat bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht zeker twintig menselijke skeletten waren gevonden. De archeologen gingen er toen al van uit dat er mogelijk nog veel meer botten te vinden waren.

Inmiddels kunnen de archeologen van archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef met zekerheid stellen dat het gaat om een massagraf uit de periode late middeleeuwen tot enkele honderden jaren geleden. De botten die tot nu toe zijn ontdekt zijn mogelijk van tieners en jongvolwassenen. Bij nader onderzoek van de skeletten moet blijken of dit inderdaad zo is.

"De skeletten worden nu overgebracht naar een depot. Daar zal via een steekproef worden bepaald welke verder worden onderzocht", aldus wethouder Christa Hendriksen.

De opgravingen duren nog tot zeker het einde van dit jaar. De gemeente hoopt in de loop van 2021 meer duidelijkheid te kunnen geven over de oorsprong van het massagraf.

De vindplek van de skeletten is in of nabij het voormalige kasteelterrein Batestein, dat rond 1370 werd gebouwd. Na een brand in 1696 raakte het in verval.

De werkzaamheden aan het nieuwe stuk stadsgracht liggen voorlopig stil.