Defensie laat nog eens kijken naar de compensatieregeling voor werknemers die ziek zijn geworden door het kankerverwekkende chroom-6. Dat onderzoek moet in het voorjaar klaar zijn, zei staatssecretaris Barbara Visser maandag in de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsvrouw zal onderzocht worden hoe de regeling zich verhoudt tot andere rijksbrede schaderegelingen. Ook wordt gekeken naar het voorstel dat de commissie-Heerts in mei van dit jaar deed. De onderzoekscommissie keek naar hoe mensen met beroepsziekten sneller een schadevergoeding kunnen krijgen.

Volgens Heerts moeten mensen die ziek zijn geworden doordat ze met gevaarlijke stoffen werken "snel en zonder hoge drempels" een compensatie uit een fonds krijgen. Waar de rechter op dit moment beslist of iemand recht heeft op een schadevergoeding, moet dat volgens de onderzoekscommissie door een panel van experts worden gedaan.

Het kabinet heeft inmiddels een schadefonds van 62,5 miljoen euro opgetuigd.

Veel gedupeerden chroom-6-affaire vallen buiten compensatieregeling

Honderden mensen die tussen 2004 en 2012 op een NS-werkplaats in Tilburg werkten, werden blootgesteld aan het antiroestmiddel chroom-6. Defensie wist jarenlang van de schadelijke effecten van chroom-6, maar stelde de militairen niet op de hoogte.

Twee jaar geleden maakte Defensie excuses en kwam er een compensatieregeling voor de betrokkenen. Veel gedupeerden vallen echter buiten de regeling, en dat leidt tot frustratie.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook dat Defensie een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar wat de gevolgen zijn als alle militairen die zijn blootgesteld aan chroom-6 het recht op een uitkering krijgen. Visser is bereid hiernaar te kijken.