Bij opgravingen in Nieuwegein is een middeleeuws ridderzwaard gevonden van honderden jaren oud. Het zwaard werd al in mei gevonden, maar de vondst ervan werd pas deze vrijdag bekendgemaakt door de gemeente Nieuwegein.

Het zwaard is 118 centimeter lang en is waarschijnlijk tussen 1040 en 1260 gemaakt. De gemeente spreekt van een "spectaculaire archeologische vondst".

Op het zwaard staat de naam van de maker gegraveerd, geflankeerd door twee kruisvaarderskruizen: + GICELIN ME FECIT + (Gicelin heeft mij gemaakt). "Dit was waarschijnlijk een meestersmid uit het beneden-Rijngebied die rond het jaar 1100 actief was. Er zijn meer zwaarden van hem bekend, maar geen van alle zo goed bewaard als die van Nieuwegein", aldus de gemeente.

Volgens de gemeente vertoont het zwaard gebruikssporen. "Een tot de verbeelding sprekend detail. Het is tijdens een gevecht beschadigd, zo blijkt uit een diepe impactdeuk op de kling. Hiervoor moet aanzienlijke kracht zijn gebruikt. Ook zijn krassen op de zijkant zichtbaar. Het feit dat de deuk niet is weggeslepen, kan betekenen dat het is toegebracht vlak voordat het zwaard in het meer terechtkwam."

Het zwaard werd gevonden bij een opgraving bij bedrijventerrein Het Klooster. Het is niet voor het eerst dat op die plek eeuwenoude spullen werden aangetroffen. In 2019 vonden archeologen een enorme hoeveelheid houten palen en visnetverzwaarders uit de achtste eeuw.