Het kabinet wil de komende jaren honderden miljoenen euro's investeren om de bereikbaarheid binnen Nederland via weg, water en spoor te verbeteren, zo blijkt uit plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Dit verandert er bij jou in de buurt.

Snelwegen

 • Er wordt 830 miljoen euro geïnvesteerd om een extra rijstrook te realiseren voor de A2 tussen het Brabantse Vught en het Gelderse Deil. Diverse trajecten worden vernieuwd en over de Maas en de Waal komen nieuwe bruggen.
 • De N35 in Overijssel gaat voor 200 miljoen euro op de schop. Nieuwe kruisingen, kruispunten en een rondweg nabij Mariënheem moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid.
 • Het ministerie heeft afspraken gemaakt met de gemeente Rijswijk over een nieuw fiets- en wildviaduct over de A4.
 • Er komt een onderzoek naar hoe de doorstroming op de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes, de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven en de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen kan worden verbeterd. Daarvoor zijn tientallen miljoenen euro's beschikbaar.
 • En ten slotte de A15, die tussen Papendrecht en Gorinchem wordt verbreed. Volgens het ministerie zijn "meer ingrijpende maatregelen" nodig dan aanvankelijk gedacht, waardoor het budget voor het project met 375 miljoen euro verhoogd wordt.

Stations en fietsenstallingen

Het kabinet wil een aantal treinstations in Nederland stevig opknappen en uitbreiden, onder meer met nieuwe, grote fietsenstallingen. Daarnaast moet de sociale veiligheid op diverse stations worden verbeterd, zoals bij Amsterdam Lelylaan.

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) blijkt dat er honderdduizend fietsenstallingen worden geplaatst bij in totaal 46 treinstations, "die als belangrijk knooppunt in het ov-netwerk dienen of waarbij in de nabije toekomst veel huizen worden gebouwd". Een volledige lijst van de stations is hier te vinden.

In totaal moet Nederland straks 600.000 stallingsplaatsen tellen. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven is de extra ruimte "noodzakelijk", omdat veel Nederlanders tijdens de coronapandemie meer zijn gaan fietsen.

De Staat draagt zeker 200 miljoen euro bij aan de plannen, die onder andere nabij de stations Nijmegen, Zoetermeer en 's-Hertogenbosch voor meer ruimte voor fietsen moeten zorgen. Daarnaast trekken de gemeenten Zoetermeer en Nijmegen tientallen miljoenen euro's uit om huizen in de omgeving te bouwen én fietsverbindingen met de stations te creëren.

Het (grensoverschrijdende) spoornetwerk en onbewaakte spoorwegovergangen

 • In Eindhoven wil het kabinet een nieuw doorstroomsysteem ontwikkelen zodat het ov, de fiets, wegen en parkeren beter op elkaar aansluiten. Dat moet uiteindelijk resulteren in een groei van het treinverkeer in Eindhoven, ook richting Duitsland. Kostenplaatje: 50 tot 65 miljoen euro.
 • Het Rijk maakt 50 miljoen euro vrij om in station Oldenzaal een extra perron aan te leggen en het spoor tussen Hengelo en de Duitse grens aan te pakken. Daardoor kunnen treinen straks harder rijden en wordt de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn met een half uur verkort.
 • Ook wordt 10 miljoen euro uitgetrokken om een oude spoorverbinding tussen Emmen en het Duitse Rheine weer in gebruik te nemen.
 • Ten slotte pakt het ministerie de veiligheid van het spoornetwerk aan. Zo wordt er de komende drie jaar jaarlijks 37,5 miljoen euro uitgetrokken om 180 gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen te doen verdwijnen.

Waterwegen

 • Minister Cora van Nieuwenhuizen wil het vervoer van goederen over water aantrekkelijker maken, om de overbelasting van het wegennetwerk terug te dringen. Een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro zou vervoerders moeten overtuigen om zo'n duizend vrachtwagens van de weg te halen.
 • Op de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden alle sluizen en bruggen vervangen. Dat moet zo'n 118 miljoen euro kosten.
 • Om rivieren veilig en bevaarbaar te houden, investeert het ministerie 100 miljoen euro in riviermanagement. Daarnaast wordt een bijna 50 kilometer lange strook van de Waddenzeedijk versterkt, terwijl de omliggende natuur wordt verbeterd.