Voor de bestrijding van grote onbeheersbare natuurbranden is meer geld, materieel en mogelijk ook regelgeving nodig. Dat blijkt donderdag uit twee onderzoeken naar de enorme brand in de Deurnese Peel in het afgelopen voorjaar, toen 710 hectare natuurgebied verloren ging.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoekscommissie en Wageningen University & Research. Er wordt volgens de onderzoekers onvoldoende naar de brandveiligheid gekeken bij het opstellen van plannen voor natuurgebieden.

Er is niet genoeg geld om de benodigde maatregelen te treffen, de brandweer heeft onvoldoende kennis en materieel om zulke branden te bestrijden en er moeten bindende regels komen voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden in relatie tot brandveiligheid.

Ook moet volgens de onderzoekers beter worden gekeken naar de begroeiing. Temeer omdat door de toenemende neerslag van stikstof plantensoorten als gras, pijpenstrootjes en varens zich in natuurgebieden vestigen. Deze soorten kunnen branden aanwakkeren.

Wekenlang branden in de Deurnese Peel

De brand in de Deurnese Peel brak op 20 april uit en was na drie dagen grotendeels geblust. Maar daarna smeulde het vuur acht weken lang ondergronds verder, wat tot nieuwe brandhaarden en vooral veel rook leidde.

Met name in de eerste uren greep de de brand snel om zich heen. Door de wind kon het vuur het Deurnes Kanaal oversteken. De brandweer kon het vuur in het ontoegankelijke gebied maar moeilijk bestrijden.

Dit betekent niet dat gebieden als de Deurnese Peel toegankelijker moeten worden gemaakt, want dat zou het risico op brand juist vergroten. De meeste branden worden volgens de onderzoekers aangestoken, zowel per ongeluk als expres. De ontoegankelijkheid verkleint dat risico.

Brandweer moet landschapsbeheerders meer bij aanpak betrekken

De brandweer zou landschapsbeheerders zoals Staatsbosbeheer meer moeten betrekken bij de aanpak van de brand. Ook zou Staatsbosbeheer meer (deels financiële) middelen moeten krijgen om na te blussen.

De brandweer kan onder milde weersomstandigheden goed omgaan met kleine natuurbranden, maar de brand in de Deurnese Peel vond plaats onder extreme weersomstandigheden (harde wind en droogte) op een moeilijk toegankelijk terrein. Het beheersen van dit soort grote natuurbranden vraagt volgens de onderzoekers om innovatie van de brandbestrijding.