Tien Nederlandse gemeenten beginnen uiterlijk in januari met een proef waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) een korte wapenstok in hun uitrusting krijgen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag. De pilot zal een jaar duren.

Bij de keuze voor de gemeenten is onder meer gekeken naar een goede landelijke spreiding. Er is gekozen voor Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest-Friesland.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt met de pilot tegemoet te komen aan de wens die boa's al langer hebben. "Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid."

Volgens de minister kan de veiligheid van boa's vergroot worden door de mogelijke preventieve werking van een wapenstok. Dat is ook de hoop van vakbond BOA ACP, zegt voorzitter Richard Gerrits. Of dit in de praktijk ook het geval is, moet na een jaar blijken.

Alle betrokken boa's moeten een speciale opleiding en training volgen voordat ze gebruik mogen maken van een wapenstok. Volgens Gerrits gaat het om ongeveer tweehonderd boa's. Sommige gemeenten zijn al gestart met de voorbereidingen en kunnen daardoor eerder met de pilot beginnen.

Boa's dragen alleen bij uitzondering wapens

Nederland telt meer dan twintigduizend boa's. Zij dragen doorgaans geen wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in een buitengebied waarin ze niet direct kunnen rekenen op steun van de politie.

Gerrits noemt de bewapening van boa's met een korte wapenstok een goede ontwikkeling. "Boa's krijgen steeds meer taken", zegt hij. "Het is goed dat er nu wordt gekeken naar de rol van boa's in de toekomst."

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zal de pilot monitoren en uiteindelijk ook evalueren. "De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa's", zegt het ministerie.

Intimidatie en mishandeling: waarom de boa meer wapens eist
111
Intimidatie en mishandeling: waarom de boa meer wapens eist