Het kabinet trekt 210 miljoen euro extra uit voor scholen in coronatijd. Met het geld kunnen scholen extra bevoegd personeel aantrekken en meer gastlessen mogelijk maken, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag.

Het geld komt in januari beschikbaar voor basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen.

Sinds de coronapandemie hebben scholen en mbo-instellingen te maken met meer lesuitval vanwege klachten of ziekte. "Vooral voor kwetsbare leerlingen en studenten kan dat negatief uitpakken", aldus het ministerie.

Met 210 miljoen euro extra krijgen de scholen een tegemoetkoming in de kosten die ze moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Die zijn overigens moeilijk te vinden omdat er een lerarentekort is.

"Gebruikmaken van regionale vervangingspools kan een oplossing zijn voor scholen", aldus het ministerie. "Ook kan de druk op leraren verlicht worden door meer ondersteunend personeel in de school. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht."

Eerder trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door bijlessen en zomerscholen.