Het aantal kinderen dat jaarlijks met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, is in de afgelopen twaalf jaar niet afgenomen. Bovendien is binnen deze groep sinds 2017 een "zorgwekkende stijging" van drugsgebruik te zien, zegt kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft.

Van der Lely onderzocht gegevens van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde over alcoholvergiftigingen in de periode van 2007 tot en met 2019. Jaarlijks worden ongeveer negenhonderd minderjarigen als gevolg van alcoholmisbruik opgenomen.

In 2017 waren er bij 8 procent van deze minderjarigen aanwijzingen dat ze naast alcohol, ook drugs hadden gebruikt. Vorig jaar was dit aandeel opgelopen tot bijna 19 procent. "Cannabis werd het vaakst gebruikt onder jongeren met alcoholintoxicaties en een positieve drugsscreening", aldus Van der Lely.

De gemiddelde leeftijd van de kinderen die met een alcoholvergiftiging opgenomen worden, is gestegen van 15 in 2007 tot 15,7 jaar in 2019. Van der Lely zegt in de cijfers bijna geen kinderen van twaalf of dertien jaar meer tegen te komen.

"De stijging van de gemiddelde leeftijd reflecteert het toegenomen bewustzijn in de samenleving over de kwalijke gevolgen van alcohol, met name in de jonge leeftijd", zegt de kinderarts. Volgens het Trimbos-instituut drinkt een kwart van de Nederlandse twaalf- tot zestienjarigen regelmatig alcohol. Vijftien jaar geleden was het aandeel nog twee keer zo groot.