Honderden edelherten en tientallen heckrunderen worden sinds afgelopen woensdag afgeschoten in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Meer dan tweehonderd konikpaarden worden gevangen en geslacht. Het vlees van de edelherten en konikpaarden wordt uiteindelijk grotendeels ter consumptie aangeboden, maar dat van de heckrunderen wordt vernietigd. Waarom wordt niet al het vlees van de afgeschoten grote grazers verkocht?

Kort gezegd is het antwoord op bovenstaande vraag simpel: omdat bij de heckrunderen de verplichte registratie ontbreekt, die bij de konikpaarden er wel is en die voor edelherten niet nodig is.

Voor we dieper op die registratie in gaan, eerst even de reden van het afschieten van de grote grazers. De provincie Flevoland wil onder meer dat bijzondere vogelsoorten terugkeren in het natuurgebied. Vroeger kwamen die vogels in de Oostvaardersplassen voor, maar doordat het aantal grote grazers met de jaren toenam en daardoor veel begroeiing is opgegeten, zijn die vogels verdwenen.

Van de 2.400 edelherten die nu in de Oostvaardersplassen leven, moeten er zo'n 1.900 worden afgeschoten. Ook moet het aantal heckrunderen met 40 verminderen en moeten 240 konikpaarden uit het gebied verdwijnen.

Ruim tweehonderd paarden worden uiteindelijk geslacht, waarna het vlees wordt verkocht. Maar voordat de paarden uit het natuurgebied mogen worden gehaald, moeten ze eerst worden gechipt.

Voor alle paarden geldt dat ze binnen negen maanden na de geboorte gechipt moeten zijn, maar voor paarden in aangewezen natuurgebieden geldt een uitzondering. Die dieren mogen worden geregistreerd als ze het natuurterrein verlaten en daarna alsnog worden vervoerd en geslacht.

De konikpaarden worden geregistreerd voordat ze de Oostvaardersplassen verlaten en naar het slachthuis gaan. (Foto: ANP)

Registratie voor runderen binnen drie werkdagen

Ook voor rundvlees is een registratie verplicht. De regels voor runderen zijn wel veel strenger dan voor paarden. Zo moet een kalf binnen drie werkdagen na de geboorte worden geregistreerd.

Voor dieren in natuurgebieden kan een uitzondering worden gemaakt, maar dat geldt niet voor de heckrunderen in de Oostvaardersplassen. "Van runderen moet tot twee of drie generaties terug duidelijk zijn waar ze hebben geleefd en wie de voorouders zijn. Je zou de kudde dan bij elkaar moeten drijven en alsnog oormerken. In de Oostvaardersplassen is dat nooit gebeurd en dus kunnen die runderen niet ter consumptie worden aangeboden", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer dat het natuurgebied beheert.

De wetgeving voor runderen is op dat vlak ook veel strenger dan voor paarden, zegt de woordvoerder. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een belangrijke reden daarvoor dat paarden doorgaans niet worden gehouden voor de slacht. "Terwijl runderen meestal worden gehouden voor het vlees of de melk", aldus een NVWA-woordvoerder.

Het vlees van de meeste edelherten wordt verkocht. (Foto: ANP)

Kadavers paarden en runderen worden opgeruimd

Voor de in de Oostvaardersplassen afgeschoten edelherten gelden weer andere regels. Dat vlees wordt als wild verkocht. Wel moet de veiligheid van het vlees vaststaan voordat het wordt verkocht.

Een deel van de afgeschoten edelherten blijft overigens in de Oostvaardersplassen liggen om op die manier aasetende dieren aan te trekken zo de biodiversiteit te bevorderen. De afgeschoten runderen worden naar een destructiebedrijf gebracht. Staatsbosbeheer heeft in het verleden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afgesproken dat het dode heckrunderen en konikpaarden weghaalt uit de Oostvaardersplassen.