De renovatie van de Afsluitdijk duurt zeker drie jaar langer dan gepland, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een Kamerbrief.

De oorzaak van de vertraging is een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen, die nodig zijn voor de waterafvoer. Het probleem kwam afgelopen zomer aan het licht.

Voor de renovatie van de dijk was in eerste instantie een bedrag van 550 miljoen euro beschikbaar. Bronnen zeggen tegen vakblad Cobouw dat het project honderden miljoenen euro's duurder uit zal vallen.

Over de extra kosten die de vertraging met zich meebrengt, wil de minister zich echter nog niet uitlaten. Wel schrijft ze dat het projectbudget uit het Deltafonds zal worden aangevuld.

Het renovatieproject van de Afsluitdijk begon in april 2018 en zou eigenlijk vier jaar duren. Na afloop moet de dijk beter bestand zijn tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. Zo komen er onder meer twee nieuwe gemalen bij Den Oever.

Volgens de minister zal een aantal werkzaamheden volgens planning worden afgerond, zoals de versterking van het dijklichaam en de bouw van de twee gemalen en twee keersluizen.