Er staat een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten ingeschreven voor het collegejaar 2020/2021, blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Die stijging komt volgens de vereniging mede door de coronacrisis.

Door de coronamaatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn dit jaar "aanzienlijk" meer eindexamenkandidaten geslaagd, ziet de VSNU. Vooral het aantal vwo-studenten dat zich heeft ingeschreven is flink gestegen: met 15 procent. De branchevereniging vermoedt dat dit ook komt doordat minder eindexamenkandidaten een tussenjaar nemen vanwege de coronacrisis.

Daarnaast stelden universiteiten door het coronavirus minder strenge eisen aan het aantal studiepunten dat in het eerste studiejaar moet worden behaald. Daardoor is ook de uitstroom van studenten afgenomen: normaliter viel ongeveer 7 procent van de studenten in het eerste jaar uit door het het bindend studieadvies (BSA), nu is dat 5,4 procent.

Daar staat tegenover dat als gevolg van het coronavirus minder studenten hun diploma behaalden, waardoor ook zij zich moesten inschrijven voor het nieuwe studiejaar.

Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg moet in het komende jaar blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies. "Het is goed mogelijk dat volgend jaar de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun studie. Wat betreft studievertraging lijkt uit de eerste onderzoeken te komen dat over het algemeen het aantal behaalde studiepunten ongeveer gelijk is aan dat van eerdere jaren."

Aantal internationale studenten ondanks reisbeperkingen gestegen

Opvallend is dat het aantal inschrijvingen van internationale studenten dit collegejaar ondanks de reisbeperkingen is gestegen.

Die stijging is vooral toe te schrijven aan studenten vanuit EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland: het aantal inschrijvingen van studenten uit deze landen is met 10 tot 12 procent gestegen. Er hebben zich wel minder studenten van buiten deze landen ingeschreven.

De cijfers die het VSNU donderdag naar buiten bracht, zijn voorlopige cijfers; de definitieve inschrijfcijfers worden begin 2021 bekend.