In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam dient maandag de rechtszaak over het civiele verbod van motorclub Caloh Wagoh Main Triad MC, een club die inmiddels bekendstaat als uitvoerder van moorden op bestelling. De gebeurtenissen op een rij.

Wie goed inzoomt op het logo van Calow Wagoh kan de korte geschiedenis ontrafelen van de in 2016 opgerichte motorbende. Een woonwagen, die verwijst naar de achtergrond van een deel van de leden, en aan de linkerzijde in de blauwe clubkleuren een groep mannen en het huisnummer 200, als referentie aan de Haagse straatbende de Crips.

In 2016 gaan motorbende Trailer Trash Maro Djipen (Ons Leven) MC en de straatbende verder als Caloh Wagoh Main Triad MC. Hierbij staat Caloh Wagoh voor 'zwarte woonwagen' en is Main een verwijzing naar de Rijksstraatweg in Den Haag, geboortegrond van de Crips. De Magere Hein met kenmerkende zeis sierde al het logo van Trailer Trash, alleen vormt zijn hand nu de letter N, die weer staat voor Neighbourhood Crips.

Symboliek die volgens de oprichters uiting geeft aan een broederschap. Volgens justitie is het echter niets minder dan een criminele organisatie onder leiding van medeoprichter Delano R., beter bekend als 'Keylow'. Hij werd na een grootschalige politieactie in november 2018 opgepakt.

R. wordt inmiddels in het Eris-proces verdacht van het opdracht geven voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Opdrachten die weer afkomstig zouden zijn van Ridouan T. en zouden zijn uitgevoerd door 'moordcommando's', bestaande uit leden van de motorclub.

Hoeveel leden Caloh Wagoh exact heeft, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had het in 2019 over enkele honderden. Volgens de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) was in 2019 van 1.950 mensen bekend dat ze lid waren van een motorbende. Daarvan was 5 procent onderdeel van Caloh Wagoh.

Naast 'Keylow' is crimineel Greg R. het bekendste lid. Ook deze vader van de tot levenslang veroordeelde Jesse R. is verdachte in de Eris-rechtszaak.

Het logo van motorclub Caloh Wagoh (Foto: OM)

Gevaar voor openbare orde

De opdracht van het OM in de zaak die maandag dient, is aantonen dat het voortbestaan van deze club een gevaar vormt voor openbare orde. Deze wettelijke grondslag is nodig om een vereniging te kunnen verbieden en ontbinden.

Daarnaast moet er sprake zijn van één club met een bestuur dat de losse afdelingen (chapters) van boven aanstuurt. Volgens justitie zetelt het centrale bestuur, de zogenoemde Junta Nacional, in Mijdrecht. "Alleen strafrechtelijk en bestuurlijk optreden tegen individuele leden en chapters volstaat niet om de maatschappelijke ontwrichting die Caloh Wagoh veroorzaakt het hoofd te bieden", aldus het OM.

Ongetwijfeld zal er door justitie gewezen worden op de aanval met een raketwerper op het pand van tijdschrift Panorama aan de Amsterdamse Teleportboulevard in juni 2018. Dit werd uitgevoerd door leden van Caloh Wagoh, al loopt deze zaak nog in hoger beroep. Maar ook 'kleinere' vergrijpen als afpersing en drugshandel kunnen volgens het OM aan de club worden gelinkt.

Succes is relatief te noemen

In procedures tegen andere motorbendes behaalde justitie veelal succes. Satudarah is definitief verboden en ook de Hells Angels en No Surrender werden door de rechtbank in eerste aanleg civiel verboden, hoewel hiertegen hoger beroep is aangetekend.

In het geval van de Bandidos werd de Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland wel verboden, maar vallen de andere chapters als zelfstandige verenigingen in Nederland hier niet onder.

Het succes moet wel in perspectief geplaatst worden. Satudarah is vlak over de grens in België nog steeds actief. Het beruchte chapter van de Hells Angels in Haarlem is deels verder gegaan onder een nieuwe naam (de Hardliners) met afdelingen door heel Nederland.

Wat wel is bereikt, is dat de clubs minder zichtbaar aanwezig zijn in de openbare ruimte. Maar om met de woorden van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus te spreken: "De aanpak van OMG's is er een van een lange adem."