Staatsbosbeheer gaat dit najaar voor het eerst heckrunderen afschieten in de Oostvaardersplassen. Afschot van de runderen was tot nu toe niet nodig, maar de aantallen zijn sinds 2018 zo gegroeid dat er nu ingegrepen moet worden. De runderen worden eind deze maand geteld en dan moet blijken hoeveel er afgeschoten moeten worden, aldus boswachter Hans-Erik Kuypers.

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal elfhonderd grote grazers. Naast vijfhonderd edelherten mogen er zeshonderd heckrunderen en konikpaarden rondlopen. Die cijfers zijn gebaseerd op het advies dat de Commissie-Van Geel twee jaar geleden gaf.

Het afschieten van de grote grazers leidde tot veel protesten van dierenactivisten. Er werden meerdere rechtszaken aangespannen, waardoor gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer lange tijd geen dieren kon afschieten.

Vorige maand bepaalde de Raad van State dat voldoende is aangetoond dat afschot noodzakelijk is om de flora en fauna in het natuurgebied op peil te houden. Daardoor kan het afschot weer worden hervat. Staatsbosbeheer wacht daarmee tot dit najaar, als de bronsttijd van de edelherten voorbij is.

Volgens Kuypers zijn de groepen grote grazers flink gegroeid, doordat het afschot lang is uitgesteld.

Konikpaarden worden geslacht

Staatsbosbeheer gaat nu al 150 konikpaarden uit het gebied halen. Voor die groep paarden is nergens anders in Europa een plekje gevonden, en dus worden ze geslacht. Het vlees van de paarden wordt getest. Geschikt vlees wordt voor consumptie aangeboden.

Vlees van de runderen die afgeschoten worden, gaat naar een destructiebedrijf. Dit vlees mag niet verkocht worden, omdat de heckrunderen in de Oostvaardersplassen niet als vleeskoeien geregistreerd staan. Daarom dragen ze ook geen oormerk.

Voor koeien geldt een registratieplicht binnen drie dagen na de geboorte. Bij paarden moet dat binnen negen maanden na de geboorte gebeuren, maar voor paarden uit een natuurgebied geldt een uitzondering. Die kunnen ook na die negen maanden nog worden gechipt.

Staatsbosbeheer heeft in 2018 ook herten in het gebied afgeschoten. Het vlees van die dieren is destijds als wildpakket verkocht en was erg in trek.