De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum zal zondag meer dan dertig bezoekers toelaten tijdens de zondagdienst. Dit ondanks advies van de overheid om het aantal bezoekers te beperken tot dertig.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen de kerk zal toelaten, maar er zou ruimte zijn voor maximaal 250 personen. Dit zou volgens een woordvoerder van de Barneveldse kerk gebeuren op een veilige manier, met 2 meter afstand en het advies om een mondkapje te dragen.

Wel verwacht de kerk dat er veel minder dan 250 mensen naar de dienst zullen komen. "Normaal gesproken hebben we tweeduizend zitplaatsen, we schalen nu substantieel af", aldus een woordvoerder.

Afgelopen zondag hield de Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum nog drie diensten met per keer 400 tot 450 kerkbezoekers. Toen zei de kerk nog dat dit geen enkel probleem was, omdat zij een groot gebouw met goede ventilatie hebben.

Overheid kan beperking kerkbezoekers niet verplichten

De overheid raadt kerken dringend aan om het aantal kerkbezoekers per dienst terug te dringen naar dertig. Dit kan echter niet wettelijk worden verplicht, omdat dat in strijd is met het recht om een godsdienst of levensovertuiging te belijden.

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag kwam het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten wel met het advies om het aantal bezoekers te beperken. Hierbij zegt het verband alleen dat het aantal kerkgangers "nog verder afgeschaald moet worden". De door de overheid geadviseerde dertig bezoekers worden alleen genoemd als "een en ander ertoe kan leiden".

Correctie: Eerder stond in dit bericht een advies van kerkgenootschap de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Dit is aangepast, omdat de Barneveldse kerk in kwestie niet bij dit genootschap is aangesloten. De tekst is aangepast om het correcte kerkverband te vermelden.