Het tbs-systeem staat onder grote druk, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een woensdag verschenen rapport. Instellingen dreigen de regie op de behandelingen kwijt te raken zonder extra investeringen in onder andere meer personeel.

De problemen zijn niet alleen ontstaan door het gebrek aan voldoende personeel, maar ook door de te grote instroom van tbs'ers en het feit dat de plekken in de klinieken niet meegroeien.

Daarbij is er te weinig doorstroom naar plekken met een lichter regime, omdat er weinig vervolgvoorzieningen zijn.

Door deze factoren zijn klinieken de regie op de resocialisatie kwijtgeraakt, zo zegt de inspectie. Keuzes in het traject waarin de tbs'er terugkeert naar de maatschappij moeten worden gebaseerd op de voortgang die iemand maakt én de risico's voor de samenleving, maar vanwege de druk op het systeem lukt dit lang niet altijd.

Zo voerde de Oostvaarderskliniek onvoldoende regie op de resocialisatie van Michael B., die tijdens zijn proefverlof een ex-tbs'er doodde. De kliniek nam volgens de inspectie besluiten die niet pasten bij zijn problemen "en bij de mogelijke risico's". Hij kreeg onlangs achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden en bestelen van de 72-jarige man in Lelystad.

Zo ziet een tbs-kliniek er vanbinnen uit
327
Zo ziet een tbs-kliniek er vanbinnen uit

Druk neemt toe door incidenten

Volgens de inspectie neemt de druk tevens toe door incidenten, die niet altijd voorkomen kunnen worden. Als een tbs'er bijvoorbeeld niet van verlof terugkeert, komt er media-aandacht en klinkt er een roep om extra maatregelen. "Terwijl een tbs-stelsel dat in balans is aantoonbaar bijdraagt aan het veiliger maken van de maatschappij."

De inspectie vraagt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ervoor te zorgen dat, onder meer met behulp van voldoende personeel, de organisaties op orde gebracht worden, zodat het hoofd behandeling goed de regie kan voeren.

Dekker wil capaciteit snel uitbreiden

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) laat weten dat hij de capaciteit bij tbs-instellingen op korte termijn wil uitbreiden.

Meerdere klinieken spanden vorig jaar een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat, omdat ze in hun ogen te weinig geld kregen voor de behandeling van gevaarlijke cliënten. De tarieven dalen al jaren en de klinieken draaien zelf op voor de verliezen.

De rechtbank stelde ze in het gelijk en droeg de DJI op om nieuwe prijsafspraken te maken. Dekker zegt in zijn reactie op het woensdag verschenen rapport dat er nu "meer gestuurd moet worden" op de kwaliteit van de zorg en dat er nieuwe prijsafspraken moeten worden gemaakt.