Een besmette medewerker van een vaccinfabrikant was "zeer waarschijnlijk" de bron van de poliovirusdeeltjes die eind juli werden aangetroffen in een monster van het riool van het Utrecht Science Park in De Bilt. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag na onderzoek.

Het virus werd aangetroffen in een monster dat op 21 juli van het riool was genomen. Bij metingen in augustus en september werd het virus niet meer gevonden.

De IGJ onderzocht de ontlasting van 65 medewerkers van biofarmaceut BBio en het RIVM, dat op hetzelfde terrein is gevestigd. Zij werkten in het verleden met poliovirusmateriaal of hadden daar toegang toe. Dat leverde geen resultaten op. Bloedonderzoek onder 101 mensen wees uit dat een BBio-medewerker besmet is geweest met het virus.

De medewerker in kwestie was volgens de IGJ goed gevaccineerd en werd niet ziek na de besmetting. Mutaties in het DNA van het virusmonster wijzen erop dat het virus niet ontsnapte door lekkage of lozing in het lab, maar via de medewerker in het riool terechtkwam, aldus de inspectie.

Vervolgonderzoek bij de vaccinfabrikant moet uitwijzen hoe de medewerker besmet is geraakt. De IGJ stelt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest, onder meer omdat het riool in Nederland een gesloten systeem is en het waterzuiveringssysteem poliovirusdeeltjes uitschakelt.

Laatste Nederlandse uitbraak was begin jaren negentig

Polio is een ziekte die permanente verlamming kan veroorzaken, voornamelijk bij kinderen onder de vijf jaar. De ernstigste gevolgen zijn niet te genezen, maar wel te voorkomen met een vaccin.

Dankzij een streng vaccinatiebeleid komt de ziekte niet meer voor in de westerse wereld. Afgelopen augustus werd bekend dat wilde polio ook is uitgeroeid in Afrika.

Nederland maakte de laatste uitbraak door in 1992 en 1993, onder niet-gevaccineerde inwoners van de Biblebelt.

Voor het poliovaccin, dat oraal wordt ingenomen, wordt een afgezwakte vorm van het virus gebruikt.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd polio een ongeneeslijke ziekte gen