Bij de zondagse diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst mogen minder bezoekers naar binnen dan gebruikelijk, maakte de kerk zaterdag bekend op de website. Bij de kerk in de Overijsselse gemeente vonden zondag drie kerkdiensten voor zeshonderd mensen plaats. Zij droegen geen mondkapjes. Bovendien werd er gezongen. Dat leidde in het hele land tot ophef.

"Het aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd. De gemeenteleden dienen de indeling volgens het rooster aan te houden", aldus de kerkenraad. "In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden."

Hoeveel mensen nu naar binnen mogen, is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoeveel psalmen er gezongen zullen worden en wie er precies mag zingen en wie niet.

Kerkorganisaties spraken naar aanleiding van de kerkdiensten in Staphorst maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) af dat kerken voortaan nog maximaal dertig bezoekers ontvangen voor een kerkdienst en dat er niet meer gezongen wordt.

Hersteld Hervormde Kerk-organisatie bracht vrijdagavond advies uit

Vrijdagavond adviseerde het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk de aangesloten kerken om het aantal bezoekers van kerkdiensten "substantieel" te verlagen. Verder moet er een "hernieuwde bezinning" komen "op de wijze en frequentie van de samenzang". Ook moeten er bij het betreden en verlaten van de kerk mondkapjes worden gedragen, aldus de koepelorganisatie.

Wat een "substantiële teruggang" inhield, werd niet duidelijk. In het advies werden geen aantallen bezoekers genoemd.

De rooms-katholieke bisschoppen in Nederland hebben de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig bezoekers, exclusief bedienaren en medewerkers. Dat advies is sinds vrijdag te lezen op de website van de kerkgemeenschap en is "omwille van de tweede COVID-19-golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt".