Vmbo-scholen willen dat de praktijkexamens dit schooljaar worden geschrapt. Door het coronavirus hebben scholen een achterstand opgelopen die niet meer in valt te halen, zegt voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms vmbo (SPV) donderdag in het AD.

Voor de zomervakantie hebben leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) ongeveer dertien weken aan praktijklessen gemist doordat de scholen vanwege het COVID-19-virus dicht moesten. Het gaat om zo'n 90.000 leerlingen.

Leerlingen kregen soms wel praktische opdrachten voor thuis, maar het grootste gedeelte van de lesstof kon niet behandeld worden. "De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet in te lopen", zegt Van Nierop tegen het AD.

De vmbo-scholen willen dat de leerlingen dit jaar alleen een schriftelijk examen voor de theorievakken hoeven te doen, zodat ze daarna de lesstof voor de praktijkvakken kunnen inhalen. De scholen brengen op dit moment de achterstanden in kaart. Volgens de onderwijsinstellingen moet de examinering op basis daarvan worden aangepast.

VO-raad: 'Afgeslankte versie is ook een optie'

De VO-raad zegt in het AD een afgeslankte versie van het praktijkexamen als een mogelijkheid te zien. "Het gaat ons erom dat we de leerlingen zoveel mogelijk vaardigheden kunnen meegeven. De tijd die er is, moet worden besteed om zoveel mogelijk te leren", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

Gesprekken met het ministerie van Onderwijs hebben volgens Rosenmöller tot nu toe nog nergens toe geleid. "Het ministerie is bang dat als het één vinger toegeeft, er ook een deuk komt in de rest van het centraal examen. Maar als je puur naar de gevolgen van corona kijkt, hebben deze vmbo-leerlingen écht minder les gehad. Straks moeten ze met minder les hetzelfde examen maken", aldus de voorzitter van de VO-raad.

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie aan de krant weten dat de praktijkexamens kunnen doorgaan. Wel krijgen scholen extra tijd voor het afnemen van de examens. Volgens Van Nierop wordt de achterstand daarmee bij lange na niet ingehaald.