Het Openbaar Ministerie (OM) van Amsterdam laat zondag weten achter de beslissing te staan om de zaak tegen rapper Akwasi voorwaardelijk te seponeren, ondanks ontstane ophef over dit besluit. De betrokken officier van justitie, die tot voor kort een nevenfunctie had bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), is van een andere racismezaak gehaald.

Zaterdag werd duidelijk dat officier van justitie Jacobien Vreekamp, die mede besloot tot het seponeren van de zaak tegen Akwasi, in het bestuur zat van het MDRA. Daarin zat zij samen met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-voorman Mitchell Esajas.

De seponering van de zaak zorgde in de politiek voor verschillende reacties. PVV-leider Geert Wilders sprak zijn verbazing uit en wilde opheldering van Rutte over het genomen besluit. CDA-Kamerlid Chris van Dam vindt dat - om de beeldvorming rondom het "gepolariseerde thema" te verbeteren - er een heroverweging zou moeten komen. Hij voegde daar wel aan toe geen twijfels te hebben bij de intenties van het OM.

Door de ontstane ophef rondom Vreekamp heeft het OM besloten haar nu van een vergelijkbare zaak te halen. Deze week zouden 25 verdachten terechtstaan vanwege opruiende, beledigende of discriminerende teksten op Facebook jegens antiracismeactivist en journalist Clarice Gargard. Vreekamp zou samen met een andere officier zitting doen bij deze zaken, maar de parketleiding is van mening dat de zaak, en niet de officier van justitie, centraal moet staan.

Haar aanwezigheid zou de aandacht kunnen afleiden van de zaak, aldus het OM. De parketleiding blijft achter haar staan en blijft vertrouwen in haar houden. Het parket van Amsterdam meldt op de hoogte te zijn geweest van de nevenfunctie van Vreekamp, maar is van mening dat er geen sprake was van conflicterende belangen. Vreekamp is sinds juli niet meer verbonden aan het MDRA.

OM liet zaak tegen Akwasi vallen na excuses

Het Openbaar Ministerie besloot vrijdag niet over te gaan tot de vervolging van rapper Akwasi, omdat hij afstand deed van een uitspraak die hij op 1 juni deed tijdens het racismeprotest op de Dam.

Akwasi zei toen: "Als ik in november een zwarte piet zie, dan trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht." Hoewel het OM van mening was dat de uitspraak van de rapper "opruiend" en strafbaar was, besloot het niet tot vervolging over te gaan omdat Akwasi zich ervan distantieerde.

Het besluit tot het voorwaardelijke sepot kwam volgens het OM tot stand na overleg met meerdere officieren van justitie, het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken en de parketleiding.

De 32-jarige rapper erkende in een vrijdag verspreide verklaring dat zijn woorden tot veel ophef hebben geleid. Volgens hem is de uitspraak verkeerd geïnterpreteerd.